Politica de confidențialitate

Ultima actualizare a acestui document a fost făcută pe 06.08.2020

Ne rezervăm dreptul a modifica și/sau de a actualiza oricând continutul acestui site/document, fără niciun fel de notificare în prealabil.

Prin folosirea anumitor servicii oferite de StageX.ro, ne încredințați datele dumneavoastră. Scopul acestui document este de a vă explica ce tip de date colectăm, motivul pentru care o facem și cum le vom utiliza mai departe.

StageX.ro recunoaște și respectă dreptul persoanelor la confidențialitatea datelor cu caracter personal.

De asemenea, dorim să vă informăm că anumite date pe care dediceți să ni le furnizați pot fi considerate „Date cu caracter personal”, așa cum este prevăzut în Legea nr. 677/2001.

StageX.ro se conformează cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date și cu Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și se obligă să păstreze și să administreze datele dumneavoastră în condiții de maximă siguranță, iar utilizarea acestora se va face numai în scopurile prezentate mai jos.

În cazul în care nu sunteți de acord cu colectarea datelor personale, vă rugăm să nu ni le furnizați.

Datele colectate

Colectăm diverse date în scopul de a vă face navigarea cât mai ușoară și de a vă prezenta servicii și oferte personalizate.

Informațiile pe care le colectăm pot fi de două tipuri:

 • Informații pe care ni le oferiți – de exemplu atunci când vă creați un cont, când efectuați o comandă sau când ne transmiteți un mesaj utilizând formularele predefinite. Anumite formulare (cum ar fi cel de înregistrare, de comandă etc) vă pot solicita date cu caracter personal care vor fi asociate cu profilul dumneavoastră.
 • Informații pe care le colectăm automat când utilizați serviciile noastre – de exemplu atunci cand accesați acest site sau anumite pagini din el, când folosiți anumite funcții etc. Aceste date pot include informații despre dispozitiv (cum ar fi tipul, modelul, sistemul de operare, programul de navigare etc), informații de jurnal (detalii despre data și modul în care sunt accesate serviciile, adresa IP a utilizatorului, fișiere de tip cookie etc).

Unele date nu sunt tratate ca date cu caracter personal și nu vă pot identifica în mod direct, dar pot fi asociate de StageX.ro cu profilul dumneavoastră, moment în care vor fi tratate ca date cu caracter personal.

StageX.ro nu va solicita niciodată Utilizatorilor săi, prin niciun mijloc de comunicare (telefon/email etc) informații confidențiale despre conturi bancare, parole personale etc.

Scopul colectării si prelucrării datelor

Toate informațiile culese din diversele servicii oferite de StageX.ro vor fi folosite pentru îmbunătățirea, protejarea și administrarea serviciilor noastre, pentru a vă oferi conținut personalizat și pentru distribuirea de produse, servicii și mesaje comerciale.

În diferite ocazii este posibil să vă solicităm date cu caracter personal care sa ne permită sa vă contactam, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa, adresa de email, numărul de telefon etc. De exemplu, vă putem solicita aceste date când efectuați o comandă, când initializați o discuție cu angajații noștri etc.

Toate mesajele comerciale se inițializează doar cu acordul expres al Utilizatorului.

Securitatea datelor

Tratăm securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră ca pe un lucru foarte important, iar în acest sens luăm toate măsurile de securitate necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a dezvăluirii sau a distrugerii neautorizate a datelor.

Depunem toate eforturile posibile pentru a vă proteja datele, verificând, analizând și actualizând regulat sistemele și echipamentele noastre. Echipamentele pe care este găzduit site-ul StageX.ro sunt supuse periodic unui audit de securitate și sunt instalate într-un centru de date unde sunt protejate atât la accesul fizic, cât și la accesul de la distanță.

Utilizăm întodeauna cele mai avansate tehnologii de securitate și le aplicăm angajaților noștri politici stricte de securitate, revizuind periodic practicile pentru protecția datelor.

Comunicarea (datelor) între dumneavoastră și StageX.ro se face criptat, utilizînd SSL.

Distribuirea informațiilor

StageX.ro nu distribuie informațiile dumneavoastră altor companii, organizații sau persoane din afara companiei, decât în următoarele situații:

 • Când avem consimțământul dumneavoastră
 • Când suntem obligați legal
 • Când trebuie să ne protejăm drepturile, activele sau interesele

Situațiile în care informațiile dumneavoastră pot fi divulgate ar putea fi: respectarea legilor, reglementărilor, procedurilor sau solicitărilor legale, punerea în aplicare a Termenilor și condițiilor în vigoare și investigarea posibilelor încălcări ale acestora, detectarea, prevenirea și combaterea fraudelor sau a problemelor de securitate, protejarea împotriva încălcării drepturilor, proprietăților și siguranței noastre sau a clienților noștri etc.

Este posibil să facem publice anumite informații care nu vă pot identifica personal și să le permitem accesul partenerilor noștri la acestea. De exemplu, este posibil să publicăm date care indică tendințe de utilizare, produse preferate etc sau să le oferim partenerilor date despre cele mai vândute produse, tendințe de cumpărare etc.

În cazul în care vom fi implicați într-o fuziune, achiziție sau vânzare a companiei, vom continua să asigurăm confidențialitatea datelor și vom anunța utilizatorii înainte ca aceste date să fie transferate sau sa intre sub incidența altor politici de confidențialitate.

Accesarea datelor și posibilitatea de a alege

De asemenea, Legea nr. 677/2001 vă conferă următoarele drepturi, în calitate de persoane vizate:

 • Dreptul la informare (Art. 12)
 • Dreptul de acces la date cu caracter personal (Art. 13)
 • Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (Art. 14)
 • Dreptul de opoziție (Art. 15)
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (Art. 17)
 • Dreptul de a se adresa justiției (Art. 18)

Dacă doriți actualizarea datelor, șteregerea acestora din baza noastră de date sau dacă aveți întrebări legate de confidențialitatea datelor, vă rugăm să ne contactați folosind una din metodele de contact afișate pe site în secțiunea Contact.

Informații despre utilizarea tehnologiilor de tip „cookie”

În timpul vizitei dumneavoastră pe StageX.ro vom crea fișiere cookie pe calculatorul dumneavoastră.

Un fișier cookie este un mic fragment de text creat de site prin intermediul programului de navigare (browser). Cu ajutorul acestui fișier, un site poate să rețină informații despre vizita dumneavoastră, cum ar fi preferințe de afișare, preferințe de autentificare, setări etc. În acest mod, data viitoare când veți mai utiliza acest site accesarea poate fi simplificată, iar site-ul va poate fi mai util. Aceste fisiere cookie au un rol foarte important și sunt utilizate peste tot pe internet. Fără ele, navigarea pe internet ar fi mult mai greoaie.

StageX.ro utilizează fișierele cookie în numeroase scopuri, cum ar fi: reținerea preferințelor și setărilor utilizatorilor, ușurarea procedurilor de înregistrare și autentificare, analizarea tendințelor de utilizare, protecția datelor etc.

Dacă nu sunteți de acord cu utilizarea fișierelor cookie, acestea pot fi dezactivate și/sau șterse. Găsiți mai multe informații despre asta aici:

Toate datele furnizate de dumneavoastră vor fi considerate ca fiind consimțămîntul expers ca acestea să fie utilizate de noi în conformitate cu scopurile menționate mai sus și cu prevederile legale.